Selasa, 17 Mei 2011

WILAYAH KEPENGAWASAN(REVISI)

Wilayah Bapak H Zainal Fanani diganti Bapak Drs. SYAMSUL HADI, MPd
Wilayah Ibu Hj. SITI MURYANI digantikan oleh Bapak Drs. H. MOH. SYUHADA'

KEGIATAN PENGAWAS DI PURWOTENGAH PAPAR

KEGIATAN PENGAWAS

WILAYAH KEPENGAWASAN

II. PEMBAGIAN TUGAS WILAYAH SUPERVISI
A. Daftar Pembagian Tugas Wilayah Supervisi Pendidikan di MTs/MA Tahun Pelajaran 2010/2011

I. Drs. H. SETU, M. Si.
1 MAN. KEDIRI I GROGOL DI TAROKAN
2 M Ts.N. GROGOL DI TAROKAN
3 M Ts . ABDULLAH BANGSONGAN
4 MA. ABDULLAH BANGSONGAN
5 M Ts. PANGLIMA SUDIRMAN KEDAK SEMEN
6 M Ts. MAM'UL AFKAR SENDANG BANYAKAN
7 M Ts. MIF. AFKAR SELOTOPENG BANYAKAN
8 M Ts. HASAN ALWI BANYAKAN
9 M Ts. GUPPI AL MANAR TIRON
10 M Ts. SUNAN GIRI SIDOMULYO SEMEN
11 M Ts. ROUDHOTUL THOLABAH KOLAK NGADILUWIH
12 MA. ROUDHOTUL THOLABAH KOLAK NGADILUWIH
II. Drs. H. ALI IRHAM, M. Ag.
1 MA. SUNAN KALI JOGO
KRANDING
MOJO
2 M Ts. SUNAN KALI JOGO
KRANDING
MOJO
3 M Ts. SUNAN MURIA PLOSO MOJO
4 M Ts. MUJAHIDIN MAESAN MOJO
5 M Ts. MISRIU AL HASAN KRATON
6 M Ts. PSM. BARAN MAESAN MOJO
7 M Ts. AL-HASAN MA'ARIF KRATON
MOJO
8 M Ts. SUNAN AMPEL DEYENG
RINGINREJO
9 M Ts. DARUSSALAM KRAS
10 M Ts. JAMIATUL ULUM DEMANGAN
KERAS
11 MA. HIDAYATUL HUSNA BUTUH
KRAS
12 MTs HIDAYATUL HUSNA BUTUH
KRAS

III. Drs. H. MUHAMMAD NOER, BC Hk.
1 M Ts. N KANDAT
2 M Ts. N KANIGORO KRAS
3 M Ts. AL-IKHLASH BLABAK KANDAT
4 M Ts. DIPONEGORO SUMBERJO
KANDAT
5 MA. DIPONEGORO SUMBERJO
KANDAT
6 M Ts. AL FAJAR KANDAT
7 MA AR ROSYAD BALONG
RINGINREJO
8 M Ts. MUJAHIDIN SLUMBUNG
NGADILUWIH
9 MA. MUJAHIDIN SLUMBUNG
NGADILUWIH
10 M Ts. AN NIDHOM BRANGGAHAN
NGADILUWIH
11 M Ts. SUNAN AMPEL NGADILUWIH
IV. SITI MURYANI, S. Ag.
1 M Ts. N PUNCU
2 MA. AL MUTTAQUN WATES
3 MTs AL MUTTAQUN WATES
4 M Ts. MIFTAHUL HUDA SILIR WATES
5 M Ts. AL ASY'ARI POJOK WATES
6 M Ts. SUNAN AMPEL JARAK
PLOSOKLATEN
7 MTs AL-MUWAZANAH GODANG
PLOSOKLATEN
8 M Ts. AL HIDAYAH BEDALI
NGANCAR
9 MTs DARUL HIKMAH MANGGIS
NGANCAR
10 MA. MIFTAHUL HUDA NGRECO
KANDAT.
11 MTs MIFTAHUL HUDA NGRECO
KANDAT.

V. H. ZEIN PRAWOTO, S. Ag.
1 M Ts. NPAGU
2 M Ts. HASAN MUHYI KAYEN KIDUL
3 MA. HASAN MUHYI KAYEN KIDUL
4 MA. HIDAYATUS SHOLIHIN TURUS
GURAH
5 M Ts. HIDAYATUS SHOLIHIN TURUS
GURAH
6 M Ts. SUNAN GUNUNG JATI GURAH
7 MA. SUNAN GUNUNG JATI GURAH
8 M Ts. AMDADIYAH KWEDEN
NGASEM
9 M Ts. BAITUROHMAN TEPUS
NGASEM
10 M Ts. SA MIN DOKO NGASEM
VI. Drs. AHMAD NURURRAHIM, M. Pd.
1 M Ts. N JOMBANG KAUMAN
KEPUNG
2 MTs ROUDLOTUL SYIBYAN PARE
REJO - PARE
3 MA. SEJAHTERA TL.REJO PARE
4 M Ts. PSM. TULUNGREJO PARE
5 MA. HASANNUDIN JOMBANGAN
PARE
6 M Ts. HASANNUDIN JOMBANGAN
PARE
7 M Ts. AL AMAL BALONGJAMBE
BADAS
8 MA. AL IHLAS BALONGJAMBE
BADAS
9 M Ts. NIDHOMIYAH SUROWONO
CANGGU BADAS
10 M Ts. SA. JABAL NOR DUWET
WATES


VII. Drs. H. MUNZAINI, M. Pd. I.
1 MAN KANDANGAN
2 MTs FATAHILLAH KASREMAN
KANDANGAN
3 MTs ISLAHIYAH BOBOSAN
KANDANGAN
4 MTs MA'MUROTUL HUSNA
PL.REJO.KANDANGAN
5 MTs AL QOMAR DAMARWULAN
KEPUNG.
6 MTs MAMBA'UL ULUM JATIREJO
DM.WULAN KEPUNG.
7 MTs ISLAMIYAH BULUREJO
DM.WULAN KEPUNG
8 MA ISLAMIYAH BULUREJO
DM.WULAN KEPUNG
9 MTs MASLAHIYAH KRECEK BADAS
10 MTs SA AL IHLAS AVEROUS BUMIREJO
BADAS
VIII. Drs. H. IMRONUDDIN HUDA , S.Pd., M.Si.
1 MAN KANDAT
2 MTs AR ROHMAH
PURWOTEMGAH
PAPAR
3 MA AR ROHMAH
PURWOTEMGAH
PAPAR
4 MTs MIFTAHUL HUDA JAMBU
KAYEN KIDUL
5 MTs DIPONEGORO MUKUH KAYEN
KIDUL
6 MA DIPONEGORO MUKUH KAYEN
KIDUL
7 MTs SYAMSUL HUDA SANTREN
KAYEN KIDUL
8 MTs MA'ARIF PARE
9 MA MA'ARIF PARE
10 MTs ALAM SUMBERBENDO PARE
11 M Ts. SUNAN AMPEL WONOREJO
KAYEN KIDUL

IX. Drs. H. DJAMIL ALI.
1 MAN KRECEK BADAS
2 MTs SUNAN AMPEL SIMAN
KEPUNG
3 MTs TASWIROTUL ULUM
SB.GAYAM
KEPUNG
4 MTs TAUFIQIYATUL ASNA BUKAAN
KEPUNG
5 MA MA'ARIF JATISARI KEPUNG
6 MTs MUJAHIDIN JATIMULYO
KEPUNG
7 MA MUJAHIDIN JATIMULYO
KEPUNG
8 MTs MIFTAHUL HUDA JATISARI
KEPUNG
9 MTs MUJTAHIDIN PURWOREJO
KEPUNG
10 MTs ANAWAWIYAH RINGIN
AGUNG
KEPUNG
X. H. ZAENAL FANANI, S. Ag.
1 MTsN PARE
2 MTs SUNAN AMPEL SEMANDING
PARE
3 MA SUNAN AMPEL SEMANDING
PARE
4 MTs HASYIM ASY'ARY BENDO
PARE
5 MA HASYIM ASY'ARY BENDO
PARE
6 MTs ZAINUL HASAN SUWALUH
PARE
7 MA ZAINUL HASAN SUWALUH
PARE
8 MA UNGGULAN AN NUR PARE
9 MTs MIFTAHUL HUDA BUNUT
BRINGIN BADAS
10 MTs AN NAHAR POGAR TUNGLUR
BADAS
11 MTs AN NIDHOM TENGGER LOR
KUNJANG

XI. Drs. BANU SODIKUN, M. Pd. I.
1 MAN PURWOASRI
2 MTs AL HIKMAH PURWOASRI
3 MA AL HIKMAH PURWOASRI
4 MTs AL ITTIHADIYAH CANGGU
BADAS
5 MTs ISLAMIYAH SUKOHARJO
PLEMAHAN
6 MA ISLAMIYAH SUKOHARJO
PLEMAHAN
7 MTs MIFTAHUL ULUM NGINO
PLEMAHAN
8 M Ts. DARUSSA'ADAH BALONGSARI
KRECEK BADAS
9 MTs AL ATSARI TEGOWANGI
PLEMAHAN
10 MTs MIFTAHUL HUDA PULOSARI
PAPAR XII. H. ACHMAD KUSAINI, S. Ag.
1 MTsN PURWOASRI
2 MTs AL FATAH BADAS
3 MA AL FATAH BADAS
4 MTs AL HUDA TUNGLUR BADAS
5 MTs AL HIDAYAH TEGALREJO
BADAS
6 MTs TRI BAKTI KUNJANG
7 MA MUJAHIDIN KUNJANG
8 MTs DARUL MUTA'ALIMIN DAYU
PURWOASRI
9 MTs AL BADAR BALUNGJERUK
KUNJANG
10 MTs MUTTAQIEN PLEMAHAN
Kediri, 1 Juli 2010
MENGETAHUI POKJAWAS PAI SMP/MTs. SMA/SMK/MA
KEPALA KAMENAG. KAB. KEDIRI KAMENAG. KAB. KEDIRI
KETUA,H. NUR CHOLIS, SH, M.Ag. Drs. H. SETU, M.Si.
NIP 196306071986031002 NIP 195404171977101001
B. Daftar Pembagian Tugas Wilayah Supervisi Pendidikan Agama Islam di SMP/SMA/SMK Tahun Pelajaran 2010/2011

I Drs. H. SETU, Msi II. Drs. H. M. ALI IRHAM, M. Ag
1. SMPN 1 TAROKAN 1 . SMPN 1 MOJO
2. SMPN 2 TAROKAN 2 . SMPN 2 MOJO
3. SMP MA'ARIF TAROKAN 3 . SMPN 1 KRAS
4. SMP AL-IKHLAS TAROKAN 4. SMPN 3 KRAS
5. SMPN 1 GROGOL 5. SMAN 1 MOJO
6. SMPN 3 GROGOL 6. SMAN 1 KRAS
7. SMPN 1 GROGOL 7. SMA KADIRI KRAS
8. SMP MARDI UTOMO 8. SMK KADIRI KRAS
9. SMP AL-HUDA GROGOL 9. SMK PGRI KRAS
10. SMPN 1 BANYAKAN 10. SMPN 2 KRAS
11.SMAN 1 GROGOL 11. SMP PGRI KRAS
12 . SMA MARDI UTOMO 12. SMP PSM KRAS
13 SMK AL-IKHLAS 13. SMAN 1 WATES


III Drs. H. MOHAMMAD NOER, BcHk IV. Hj. SITI MURYANI, S. Ag
1 SMAN 1 KANDAT 1. SMP KARYA WATES
2 SMPN 1 KANDAT 2. SMPN 3 PLOSOKLATEN
3 SMPN 2 KANDAT 3. SMPN 1 WATES
4 SMAN 1 NGADILUWIH 4. SMPN 2 WATES
5 SMPN 1 NGADILUWIH 5. SMPN 3 WATES
6 SMPN 2 NGADILUWIH 6. SMPN 1 NGANCAR
7 SMP MUHAMMADIYAH NGADILUWIH 7. SMPN 2 NGANCAR
8 SMK MUHAMMADIYAH NGADILUWIH 8. SMK KARYA WATES
9 SMP PELITA NGADILUWIH 9. SMP MERAK WP WATES
10 SMP PGRI NGADILUWIH 10. SMA MERAK WP WATES
11 SMPN 1 RINGIN REJO 11. SMP KALIJOGO WATES
12 SMPN 1 SEMEN 12. SMA KALIJOGO WATES
13 SMPN 2 SEMEN 13. SMP MUTTAQUN WATES


V H. ZEIN PRAWOTO, S. Ag VI. Drs. AHMAD NURUR RAHIM, M. Pd
1. SMAN 1 GURAH 1. SMAN 2 PARE
2. SMPN 1 GURAH 2. SMP DW PARE
3. SMPN 2 GURAH 3. SMA DW PARE
4. SMP ISLAM GURAH 4. SMK MA'ARIF PARE
5. SMP PGRI GURAH 5. SMP BRAWIJAYA KEPUNG
6. SMA ISLAM GURAH 6. SMK BRAWIJAYA KEPUNG
7. SMP PRASETYA WISATA GAMPENG R 7. SMPN 2 PLOSOKLATEN
8. SMP MUTTAQIN GURAH 8. SMP BHAKTI NUSA PLOSOKLATEN
9. SMP MUHAMMADIYAH GURAH 9. SMPN 2 PUNCU
10.SMK HIDAYATUS SOLIKIN TURUS 10. SMK BHAKTI NUSA PLOSOKLATEN
11.SMK AHMAD YANI GURAH 11. SMP PGRI PLOSOKLATEN
12.SMK PAWIYATAN DOHO 3 12. SMPN 1 PARE
13.SMK AL-MUWAZANAH PLOSOKLATEN 13. SMK KERTA NEGARA WATES


VII Drs. H. MUNZAINI, M. Pd. I VIII. Drs. H. A. JAMIL ALY
1. SMAN KANDANGAN 1. SMAN 1 PUNCU
2. SMK PEMBANGUNAN KANDANGAN 2. SMPN 1 PUNCU
3. SMPN 1 KANDANGAN 3. SMP ERLANGGA PUNCU
4. SMPN 2 KANDANGAN 4. SMA GAJAH MADA PUNCU
5. SMP YP KANDANGAN 5. SMP PGRI PUNCU
6. SMP DIPONEGORO KANDANGAN 6. SMP FATAHILLAH KEPUNG
7. SMK PUTRA HARAPAN KEPUNG 7. SMP ISLAM KEPUNG
8. SMPN 1 KEPUNG 8. SMK BHAKTI MULIA PARE
9. SMPN 2 KEPUNG 9. SMK HASANUDIN PARE
10. SMK WIYATA MANDALA KEPUNG 10. SMP AL-FATH PARE
11 . SMP PGRI KEPUNG 11. SMK NUSANTARA PARE
12 . SMP MERAK WP BLARU BADAS


IX Drs. H. IMRONUDDIN HUDA, M. Si X. H. ZAINAL FANANI, S. Ag
1. SMPN 4 PARE 1. SMAN 1 PARE
2. SMK KOSGORO PARE 2. SMP MUHAMMADIYAH PARE
3. SMP LB DW PARE 3. SMA MUHAMMADIYAH PARE
4. SMP MARDI TRESNO PARE 4. SMPN 2 PARE
5. SMA MARDI TRESNO PARE 5. SMPN 3 PARE
6. SMK CB PARE 6. SMK YAPENKOP PARE
7. SMPN 1 NGASEM 7. SMK 17 BENDO PARE
8. SMKN NGASEM 8. SMAN PLEMAHAN
9. SPP/SPMA PLOSOKLATEN 9. SMA PSM PLEMAHAN
10. SMAN 1 PLOSOKLATEN 10. SMP MERAK WP PLEMAHAN
11. SMP ISLAM PLOSOKLATEN 11. SMP PGRI BENDO PARE
12. SMPN 1 PLOSOKLATEN


XI H. ACH. KUSAINI, S. Ag XII. Drs. BANU SODIKUN, M. Pd. I
1. SMAN PURWOASRI 1. SMAN 1 PAPAR
2. SMPN 1 PURWOASRI 2. SMPN 1 PAPAR
3. SMPN 2 PURWOASRI 3. SMPN 2 PAPAR
4. SMPN 1 KUNJANG 4. SMPN 1 PAGU
5. SMPN 2 KUNJANG 5. SMPN 1 KAYEN KIDUL
6. SMPN 1 PLEMAHAN 6. SMPN 1 GAMPENG REJO
7. SMPN 2 PLEMAHAN 7. SMK PEMUDA PAPAR
8. SMP GUPPI KUWIK 8. MK AR-ROHMAH PAPAR
9. SMK ISLAM KUWIK 9. SMP PGRI 1 PAGU
10. SMK TRIBAKTI KUNJANG 10. SMP PGRI 2 PAGU
11. SMK PUTRA HARAPAN PLEMAHAN 11. SMP PGRI PAPAR
12. SMPN 2 GROGOL

Kediri, 1 Juli 2010
MENGETAHUI POKJAWAS PAI SMP/MTs. SMA/SMK/MA
KEPALA KAMENAG. KAB. KEDIRI KAMENAG. KAB. KEDIRI
KETUA,H. NUR CHOLIS, SH, M.Ag. Drs. H. SETU, M.Si.
NIP 196306071986031002 NIP 195404171977101001